Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Trên địa bàn Cần Thơ đang có 18,960 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 10,193 công ty, Quận Bình Thuỷ 2,717 công ty, Quận Cái Răng 2,354 công ty, Quận Thốt Nốt 971 công ty, Quận Ô Môn 820 công ty, Huyện Cờ Đỏ 450 công ty, ...