Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Trên địa bàn Cần Thơ đang có 19,672 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 10,805 công ty, Quận Bình Thuỷ 2,882 công ty, Quận Cái Răng 2,511 công ty, Quận Thốt Nốt 1,006 công ty, Quận Ô Môn 847 công ty, Huyện Cờ Đỏ 471 công ty, ...