Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Trên địa bàn Cần Thơ đang có 20,121 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 11,028 công ty, Quận Bình Thuỷ 2,946 công ty, Quận Cái Răng 2,601 công ty, Quận Thốt Nốt 1,020 công ty, Quận Ô Môn 870 công ty, Huyện Cờ Đỏ 477 công ty, ...