Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Trên địa bàn Cần Thơ đang có 20338 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 11139 công ty, Quận Bình Thuỷ 2969 công ty, Quận Cái Răng 2639 công ty, Quận Thốt Nốt 1025 công ty, Quận Ô Môn 882 công ty, Huyện Cờ Đỏ 491 công ty, ...