Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Trên địa bàn Cần Thơ đang có 19,996 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 10,970 công ty, Quận Bình Thuỷ 2,930 công ty, Quận Cái Răng 2,569 công ty, Quận Thốt Nốt 1,013 công ty, Quận Ô Môn 866 công ty, Huyện Cờ Đỏ 477 công ty, ...