Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Có 11413 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Ninh Kiều Cần Thơ. Các công ty tại Quận Ninh Kiều Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Phường Hưng Lợi 1258 công ty, Phường An Khánh 1210 công ty, Phường Cái Khế 1126 công ty, Phường An Hòa 848 công ty, Phường Xuân Khánh 784 công ty, Phường An Bình 673 công ty, Phường Tân An 530 công ty, Phường An Cư 454 công ty, ...