Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Trên địa bàn Cần Thơ đang có 20903 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cần Thơ tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 11413 công ty, Quận Bình Thuỷ 3058 công ty, Quận Cái Răng 2750 công ty, Quận Thốt Nốt 1048 công ty, Quận Ô Môn 897 công ty, Huyện Cờ Đỏ 503 công ty, ...